SAGENE OG TORSHOV - OMSORG PLUSS

SAGENE OG TORSHOV - OMSORG PLUSS

Omsorg + Treschowsgate 2, Oslo

Omsorg + er et konsept som omfatter samlokaliserte boliger i kombinasjon med en bemannet resepsjon, en personalbase, et aktivitetssenter og lokaler for serviceytere. Tilbudet skal gi trygghet, sosialt samvær, være helseforebyggende, fremme til aktivitet og frivillige innsatser.

Beboerne
Målgruppen er eldre, i hovedsak over 67 år. Det kan også være aktuelt å tilby leilighet til personer ned til 60 år. Beboerne er i behov for tilrettelagt bolig. Enten kan de en bolig i dag som ikke er tilrettelagt for personer med nedsatt fysisk funksjonsevne, eller kan boligen ha en beliggenhet som medfører store vansker og utrygghet for den eldre.

Beboerne vil ha behov for en bolig som er fysisk tilrettelagt for personer med redusert bevegelighet. Dette kan eksempelvis være ved trappegang, passering terskler og behov for tilpasset bad og WC. For andre kan trygghet ved å bo i en bolig med aktivitetssenter og personalbase være det vesentlige.

Beboerne kan være fra nærmest selvhjulpne når det gjelder dagliglivets gjøremål til å være i behov for pleie og omsorg de fleste av døgnets timer. For noen beboere kan det være behov for takheis, rullestol og andre ganghjelpemidler for å komme inn/ut av seng, til bad/wc og lignende.