HURDAL SYNS- OG MESTRINGSSSENTER

HURDAL SYNS- OG MESTRINGSSSENTER

Hurdal syns og mestringssenter er rehabiliteringssenteret for blinde og svaksynte.

Norges Blindeforbund er byggherre. Utbyggingen er i forlengelsen av eksisterende bygningskropper og i samspill med bygningenes etablerte arkitektur. Bygningen er i to etasjer og består av ombygging og nybygg og nytt utomhusanlegg.

Nybygg:
Aktivitetsbygg med idrettshall og svømmebasseng
Fagbygg: Treningskjøkken, datarom, musikkrom, sløydrom for opplæring og mestring.
Administrasjon
Totalt ca 2800 m2 BTA nybygg.

Ombygging:
Total rehabilitering av kjøkken, (ligger i administrasjonsfløy). Påbygg av andre etasje med administrasjon - kontorer. Nye beboerrom hotell standard. Totalt ca 980 m2 BTA rehabilitering.

Utomhus:
Nært bygget: sansehage, utendørsklatrevegg. Terrengtilpassing med ny portal, gangveier, hundegård og plattinger. Natursteinsmurer.