BOLIGER HERMANNSTJERN JEVNAKER

BOLIGER HERMANNSTJERN JEVNAKER

HERMANSTJERN BORETTSLAG
Hermanstjern Borettslag gir et moderne botilbud i sentrum av Jevnaker kommune.
Leilighetene er orientert mot sol og lys med utsikt mot Hermanstjern. Det består av 13 leiligheter fra 75 m2 til 109 m2. Bygget er bygget med hensyn på livsløpstandard. Bygget er bygget ihht. husbankens rammer. 9 P-plasser er under tak, i nærheten av inngangspartiet.

Areal: 1200 m2 BTA fordelt på 4 plan
Tiltaksklase 3. Risikoklasse 6.
Innhold: 13 leiligheter
Prosjektkostnad: 26 millioner inkl mva

Arkitekturprosjektering fra programmering og skisseprosjekt til ferdigstillelse
Referanse: Prosjekteringsleder: Laila Sundsvalen
Ferdigstillelse: Høst 2008